Målgruppe
Dansklærere og faglærere
Tidspunkt
Onsdag den 13. september 2017 kl. 13.00 – 17.00
Instruktører
Maja Rye Lindgreen og Torben Christensen, lærere ved Ordblindeinstituttet
Indhold

Kurset tager afsæt i, hvorledes man inkluderer og fastholder elever med læsevanskeligheder i almenundervisningen.

Ud fra et teoretisk grundlag kigger vi nærmere på inklusion og undervisningspraksis af elever med læsevanskeligheder.

Vi kommer ind på strategier til læseforståelse og strategier til læsning og hertil gives der konkrete eksempler på, hvordan disse kan bruges i den almene undervisning.

Derudover vil vi kigge på testmaterialer, for at kunne planlægge og målsætte undervisningen for elever med læsevanskeligheder, samt komme med konkrete eksempler på undervisningsmateriale.

Kursusform
Oplæg, praktiske eksempler og aktiviteter undervejs
Kursusafgift
2.500,- kr. pr. person
Tilmelding
Senest den 29. august 2017
Målgruppe
Dansklærere
Tidspunkt
Tirsdag den 19. september 2017 kl. 13.00 – 16.00
Instruktører
Jens Tolderlund og Louise Frandsen, lærere ved Ordblindeinstituttet
Indhold

Kurset er for begyndere og omhandler en grundig gennemgang af CD-ORD. Når du forlader kurset, vil du være i stand til at bruge og vejlede om CD-ORD.
CD-ORD er et læse- og skrivestøttende program, der kan kompensere for afkodnings- og staveproblemer. Et hjælpemiddel, der primært er rettet mod ordblinde elever.
Via CD-ORD kan eleverne bl.a. få læst hjemmesider, Word-filer, indskannede bogmaterialer op samt hjælpes med deres stave- og skriveproblemer ved ordforslag under skrivning.
Erfaringerne viser, at eleverne, efter selv meget begrænset vejledning i CD-ORD, drager stor nytte af programmets hjælpefunktioner. Der fokuseres på: Oplæsning af tekst, indstilling af forskellige oplæsningsstemmer, hastighed og profiler til forskellige slags pædagogiske opgaver, individuelle indstillinger tilpasset den enkelte elevs staveniveau og hjælpefunktioner til stavning af ord.

Kurset vil føre dig igennem funktionerne i CD-ORD, så du efter kurset vil være i stand til at vejlede i brugen af programmet. Der vil blive lagt vægt på, at du selv indstiller og afprøver funktionerne i CD-ORD på din egen computer.

Du vil blive præsenteret for et eksempel på en handleplan for en elev, der bruger IT hjælpemidler i undervisningen. Du vil få tid til at lave din egen handleplan til en elev, du kender.

Du skal medbringe din egen computer med den nyeste udgave af CD-ORD (kan findes på tjektasken.nu).

Kursusform
Instruktion og praktiske opgaver
Kursusafgift
2.500,- kr. pr. person
Tilmelding
Senest den 5. september 2017
Målgruppe
Specialundervisningslærere og dansklærere
Tidspunkt
Tirsdag den 26. september 2017 kl. 13.00 – 16.00
Instruktører
Kåre Præstekjær-Schmidt, lærer ved Ordblindeinstituttet
Indhold

Kurset er for begyndere og omhandler en grundig gennemgang af læse-/skrivestøtteprogrammet AppWriter. Når du forlader kurset, vil du selv være i stand til at vejlede i brugen af AppWriter.

AppWriter er et læse- og skrivestøttende program, der kan kompensere for afkodnings- og staveproblemer. Et hjælpemiddel, der primært er rettet mod ordblinde elever.
Ved hjælp af AppWriter kan eleverne bl.a. få læst hjemmesider, Word-filer, Google Docs dokumenter og indskannede bogmaterialer op samt hjælpes med deres stave- og skriveproblemer ved ordforslag under skrivning.

Erfaringerne viser, at eleverne, efter selv meget begrænset vejledning i AppWriter, drager stor nytte af programmets hjælpefunktioner. Der fokuseres på: oplæsning af tekst, indstilling af forskellige oplæsningsstemmer, hastighed og idéer til forskellige pædagogiske opgaver og hjælpefunktioner til stavning af ord.

Kurset vil føre dig igennem funktionerne i AppWriter, så du efter kurset selv vil være i stand til at vejlede elever og kolleger i brugen af programmet. Der vil blive lagt vægt på, at du selv indstiller og afprøver funktionerne i AppWriter på din egen computer eller iPad.

Kurset vil komme ind på brugen af AppWriter til folkeskolens afsluttende prøver, samt vigtige detaljer man skal være opmærksom på, hvis man har elever, der skal bruge AppWriter til folkeskolens afsluttende prøver.

Ligeledes vil du lære at bruge AppWriter sammen med bøger hentet fra eksempelvis Nota.dk

Du skal medbringe din egen computer eller iPad med den nyeste udgave af AppWriter installeret.

Kursusform
Instruktion og praktiske opgaver
Kursusafgift
2000,- kr. pr. person
Tilmelding
Senest den 12. september 2017
Målgruppe
Dansk- og matematiklærere
Tidspunkt
Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 13.00 – 16.00
Instruktører
Cecilie Weng Aistrup og Martin Skytte-Olesen, lærere ved Ordblindeinstituttet
Indhold

På dette kursus sættes der fokus på de elever, som udover at kæmpe med læsning også har vanskeligheder med matematik.
Det er vigtigt at være opmærksom på, om den ordblinde elevs vanskeligheder udelukkende skyldes problemer med at læse teksten, eller om de reelt har problemer med at forstå tal.
På kurset tager vi fat i begge problematikker og vi vil kigge på forskellige indfaldsvinkler til, hvorfor nogle ordblinde elever har særlig vanskeligt ved matematik.
Vi vil især have fokus på sproget i matematikken og på, hvordan man kan hjælpe eleverne til ikke blot at lave matematikstykker, men også lære den.
Gennem teori, øvelser og dialog, vil kurset give indblik i, hvordan man i praksis kan tilrettelægge en undervisning, som understøtter den ordblinde elevs matematiske udvikling.

Kursusform
Teori, øvelser og dialog
Kursusafgift
2500,- kr. pr. person
Tilmelding
Senest den 17. september 2017
Målgruppe
Dansklærere
Tidspunkt
Onsdag den 1. november 2017 kl. 13.00-16.00
Instruktører
Charlotte Hersløv og Lotte Salomonsen, lærere ved Ordblindeinstitutte
Indhold

Hvordan kan ordblinde elever læse mellem linjerne, når de har svært ved at læse på linjerne?
Hvordan kan man bryde tekst og sætninger i mindre stykker – for efterfølgende at få det store forståelsesmæssige overblik samt den gode læseoplevelse?

På kurset du brugbare redskaber til at undervise ordblinde elever i læseforståelse.

Kursusform
Instruktion og praktiske opgaver
Kursusafgift
2500,- kr. pr. person
Tilmelding
Senest den 13. oktober 2017
Målgruppe
Dansk- og specialundervisningslærere
Tidspunkt
Onsdag den 15. november 2016 kl. 8.30 – 13.00
Instruktører
Andrea Diermayr og Lotte Salomonsen, lærere ved Ordblindeinstituttet
Indhold

På dette kursus får I en eksemplarisk gennemgang af praksisorienteret danskundervisning.

Dagens program: Kl. 8.30 – 9.30
Introduktion af skolen
Stave-, læse- og skriveudviklingen gennemgås
Kl. 9.30 – 11.00
Gennemgang af danskundervisning , hvor fokus er på teknisk læsning og stavning
Kl. 11.00 – 11.45
Frokost (inklusiv)
Kl. 11.45 – 12.15
Gennemgang af en dansktime, hvor fokus er på skrivning
Kl. 12.15 – 13.00
Testresultater og handleplan for en fiktiv elev gennemgås. Mulighed for at se forskellige materialer

Efter denne dag på Ordblindeinstituttet vil du have en øget indsigt i, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen for ordblinde elever.

Kursusform
Praksis
Kursusafgift
3000,- kr. pr. person
Tilmelding
Senest den 1. november 2017
Målgruppe
Dansklærere
Tidspunkt
Onsdag den 29. november 2017 kl. 13.00 - 16.00
Instruktører
Katja Julia Heuser og Lotte Salomonsen, lærere ved Ordblindeinstituttet
Indhold

Hvordan kan du hjælpe din ordblinde elev med at få gang i skrivningen og tilrettelægge skriveundervisningen på elevens niveau?

Gennem hele kurset har vi fokus på, hvilke vanskeligheder ordblinde elever har, både i forhold til sprog, motivation og selvværd. Vi gennemgår hver fase i skriveudviklingen og gennemgår derefter, hvordan du kan arbejde med dine elever.
Gennem øvelser får du mulighed for at arbejde med elevtekster og selv vurdere, hvor i skriveudviklingen eleven befinder sig. Afslutningsvis viser vi en handleplan for en elev.

Et kursus hvor du både skal lytte, arbejde og får forskellige redskaber med hjem til din specialundervisning/ordblindeundervisning.

Kursusform
Oplæg og øvelser
Kursusafgift
2500,- kr. pr. person
Tilmelding
Senest den 15. november 2017
Målgruppe
Dansklærere
Tidspunkt
Onsdag den 24. januar 2018 kl. 13.00 – 16.00
Instruktører
Martin Skytte Olesen, lærer ved Ordblindeinstituttet
Indhold

På kurset stifter du bekendtskab med begrebet handicapforståelse og dets kompleksitet, hvor diagnoser som OCD, Tourettes, ADHD/ADD, skizofreni samt ASF belyses i forbindelse med dysleksi og de udfordringer, det giver.
Vi vil beskæftige os med forskellige synsvinkler ifht. hvordan vi anskuer handicap, tackler det, rummer det og til tider frustreres over det.

Der vil være eksempler fra hverdagen, øvelser samt inddragelse af kursisternes hverdag med elever med diagnoser.
I vil få eksempler på specialpædagogiske værktøjer, som kan bruges til at lette hverdagen for både eleven med diagnose samt underviseren. På kurset vil I komme til at arbejde med cases, hvor I eksperimenterer med de præsenterede specialpædagogiske værktøjer med efterfølgende feedback.
Inden for specialområdet vil vi gøre brug af TEACCH inspireret undervisningsmaterialer samt elementer fra KAT-kassen til at belyse de præsenterede cases samt eksempler fra jeres hverdag med eleverne.

Kursusform
Teori, cases, øvelser samt inddragelse af kursisternes hverdag med elever med diagnoser
Kursusafgift
2000,- kr. pr. person
Tilmelding
Senest den 10. januar 2018
Målgruppe
Dansklærere
Tidspunkt
Mandag den 29. januar 2018 kl. 13.00 – 16.00
Instruktører
Johanne Hollensen og Stine Ellehammer, lærere ved Ordblindeinstituttet
Indhold

Kan man lave ordblindeundervisning lidt sjovere?
Vi forsøger og kommer ind på følgende områder:

  • Arbejde med stavelser
  • Ordforråd
  • Udtale og stavning
  • Stavning
  • Sprog- og bogstavlyde
  • Ordmobilisering
  • Sprog-processering
  • Et praksisorienteret kursus med praktiske tips og tricks, som vi har erfaring for virker motiverende på ordblinde elever.

Kursusform
Oplæg, dialog, lege, øvelser
Kursusafgift
2.500,- kr. pr. person
Tilmelding
Senest den 6. februar 2017
Målgruppe
Dansk- og specialundervisningslærere
Tidspunkt
Torsdag d. 25. januar 2018 2016 kl. 8.30 – 13.00
Instruktører
Andrea Diermayr og Lotte Salomonsen, lærere ved Ordblindeinstituttet
Indhold

På dette kursus får I en eksemplarisk gennemgang af praksisorienteret danskundervisning.

Dagens Program
Kl. 8.30 – 9.30
Introduktion af skolen
Stave-, læse- og skriveudviklingen gennemgås
Kl. 9.30 – 11.00
Gennemgang af danskundervisning, hvor fokus er på teknisk læsning og stavning
Kl. 11.00 – 11.45
Frokost (inklusiv)
Kl. 11.45 – 12.15
Gennemgang af en dansktime, hvor fokus er på skrivning
Kl. 12.15 – 13.00
Testresultater og handleplan for en elev gennemgås. Mulighed for at se forskellige materialerTestresultater og handleplan for en fiktiv elev gennemgås Mulighed for at se forskellige materialer

Efter denne dag på Ordblindeinstituttet vil du have en øget indsigt i, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen for ordblinde elever.

Kursusform
Praksis
Kursusafgift
3000,- kr. pr. person
Tilmelding
Senest den 5. januar 2018
Ordblindeinstituttet
Lundebjerg 72
2740 Skovlunde
Find os på Facebook
Tak for besøget